Dantesällskapet i Västerås Societa Dante Alighieri Comito di Västerås Svezia


Program 2021

21 Januari - Vinprovning

Lokal: Odd Fellow

Kl 18.00

Inställt på grund av pågående pandemi

25 Februari - Årsmöte med middag

Lokal: genom whatsup

Kl 18 .00                                           

25 Mars – Musikunderhållning med Per & Renato

Lokal: Odd Fellow

Kl 18.00                                                                                  Inställt på grund av pågående pandemi

29 April – Teresa Zuppardo

Lokal Odd Fellow

Kl 18.00                                                                            Inställt på grund av pågående pandemi

 

September/oktober – ”Italiens historia”, föreläsare Eskil Fagerström

Lokal: Västerås stadsbibliotek. I samarbete med Humanistiska förbundet 

24 September – ”Napoli segreta” - historia, myter och legender

Lokal Odd Fellow

Kl 18.00 

Oktober - Filmkvällar på Elektra bio 

Lokal Odd Fellow

Kl 18.00 

25 November - Vinprovning

Lokal Odd Fellow

Kl 18.00

                                    

Vi vill bli fler! Locka med en vän! Anmäl till: vår ordförande Ulrika Wetter, tel 070-5445817, ulrika.wetter13@gmail.com eller sekreterare Monika Iacobello, monika.iacobello@gmail.com