Dantesällskapet i Västerås Societa Dante Alighieri Comito di Västerås Svezia


Program hösten 2021

Filmkvällar på Elektra

13 Oktober kl. 18.00

De bästa åren

3 November kl 18.00

Gänget

17 November kl.18

Miraklet i Milano

Medlemsmöten

7 Oktober

Återstart i Odd Fellows lokaler där vi firar minnet av 

Dantes bortgång för 700 år sedan. På mötet kommer ordföranden hålla ett föredrag om Dante och musikerna Per Svansbo och Renato Gamba ska framföra italiensk musik. Vi bjuds på mat och dryck.

25 November

Vinprovning med Rosanna Semmararo som värd  

29  November

Föreläsning om Dante Alighieri av Anders Cullhed är planrad i Stadsbibliotekets hörsal        

Vi vill bli fler! Locka med en vän! Anmäl till: vår ordförande Ulrika Wetter, tel 070-5445817, ulrika.wetter13@gmail.com eller sekreterare Monika Iacobello, monika.iacobello@gmail.com  

 

 

 

 

  

 


 

                              

 


      


  


2022.pdf (325.41KB)
2022.pdf (325.41KB)
2022.pdf (325.41KB)
2022.pdf (325.41KB)
2022.pdf (325.41KB)
2022.pdf (325.41KB)