BREV FRÅN ORDFÖRANDEN

2018-12-15 Brev från ordföranden

Hej alla Dante-vänner!

Vi närmar oss jul och slutet av Danteåret 2018 och jag vill därmed tacka er medlemmar för ert engagemang i våra aktiviteter under året. Jag hoppas att ni har uppskattat vårt program, trots att vi inte har haft lika många medlemskvällar som förra året. Däremot har vi haft fler filmkvällar. 

Vårprogrammet är nu färdigt och kommer ut på hemsidan inom kort. Vi börjar året 2019 med årsmöte i februari. Inbjudan kommer via e-post. 

Det har varit ett arbetsamt, om än roligt, år. Styrelsens arbete har under året haltat lite då vi endast varit fyra aktiva styrelsemedlemmar eftersom vår medlem Ilaria Vazzana fått barn, en fin liten gosse, Martin, som nu hunnit bli tre månader gammal. Gordana och Mimmo Campese har ansvarat för förtäringen vid våra träffar under året och klarat den uppgiften med bravur. Tyvärr rann vår programpunkt Språkcafé ut i sanden pga för få deltagare. Jag har dock haft glädjen att möte flera av våra Datamedlemmar på Senioruniversitetet där jag sedan september undervisar i italienska språket. 

Jag tackar er alla för året som er ordförande och hoppas att ni får en skön och avkopplande julhelg, fri från stress och måsten, bara njuta av att få vara tillsammans med nära och kära. Lite snö kan vi väl hoppas på också. Varmt välkomna tillbaka nästa år.

God jul och Gott Nytt År! 

Ulrika Wetter

ordförande

 

Cari soci!

Il Natale é in arrivo e l´anno di Dante 2018 sta finendo e vi ringrazio, tutti soci per la vostra partecipazione alle nostre attivitá durante quest´anno. Spero che vi sia piaciuto il programma, nonostante il fatto che quest´anno non abbiamo avuto tante serate associative come l´anno scorso. D´altra parte abbiamo avuto piú serate cinematografiche.

Il programma di primavera é deciso e sará pubblicato sul sito web tra poco. Cominciamo l´anno 2019 a febbraio con la riunione annuale. L´invito vi sará inviato tramite e-mail.

L´anno passato é stato abbastanza pesante, ma divertente. Il lavoro del comitato si é fermato un pó, siamo stati in pochi attivi, dato che Ilaria Vazzana ha avuto un figlio, il piccolo Martin, ormai tre mesi compiuti. Gordana e Mimmo Campese hanno con grande talento preso responsabilitá del mangiare ai nostri incontri. Purtroppo il punto del programma Språkcafé é finito nella sabbia a causa di troppo pochi partecipanti. Ho comunque avuto la soddisfazione di incontrare alcuni dei nostri soci all´universitá dei pensionati, dove da settembre insegno la lingua italiana.

 

Vi ringrazio tutti per quest´anno da presidente e spero che il Natale sia un periodo piacevole e rilassante, senza stress e doveri, soltanto godendo le feste insieme ai vostri cari e, forse, sperando, anche un pó di neve. Bentornati l´anno prossimo!

Buon Naltale e Felice Anno Nuovo!

Ulrika Wetter

presidente2018-05-15 Brev från ordföranden

Hej alla Dante-vänner!

Tack för denna termin och i synnerhet för vår afton med Michelina Gatti. Hon hälsar till er alla och tackar för ert intresse. Hon tyckte det var en väldigt trevlig kväll och det hoppas vi ni också tycker. 

Nu går vi mot sommarlov och inför hösten ber jag er alla att tänka över vårt erbjudande om en kombinerad språk- och målerikurs i Toscana tillsammans med mig och Michelina Gatti nästa år. Cirkapris för en veckas målerikurs med logi, mat och vin, transfer från och till flygplatsen är beräknat till 10250 kr. 7700 kr kostar det för respektive partner, som inte deltar i kursen. Flygresan får man bekosta själv.

Vilka kostnader som tillkommer för att delta i båda kurserna eller enbart i språkkurs är i nuläget inte klart. Vi återkommer med ett erbjudande längre fram i höst, när vi vet hur många som eventuellt är intresserade.

Intresseanmälan görs till Ulrika Wetter eller till Lucia Grimaldi.

Jag vill påminna om att vi börjar vår hösttermin den 27 september som vanligt på Odd Fellow-lokalen, kl. 18.00, när Fil. dr Igor Tchehoff, från Uppsala Universitet håller föredrag om Umberto Eco. 

Vårt språkcafé börjar igen på Culturen, i caféet måndagen den 3 september. Vi kör varannan vecka måndag (jämn v) och varannan vecka torsdag (ojämn v), kl. 17.00-18.00. 

Glöm inte våra filmkvällar i oktober-november: Vi inleder biokvällarna den 3 oktober kl. 18.00. Övriga datum: 10 oktober, 24 oktober och 7 november.

Filmerna: ”Vad döljer du för mig: Perfetti sconosciuti”, ”En alldeles särskild dag: Una giornata particolare”, ”Berättelsen om Pio: A Ciambra” och ”The Place: Allt du önskar kan du få”.

Anmälan och betalning av både biobiljett och förtäring sker till Lucia Grimaldi, senast söndagen innan föreställningen. 

Vi avslutar året som vanligt med vinprovning den 22 november.

Jag önskar er alla en avkopplande sommar med mycket sol och värme och hälsar er varmt välkomna tillbaka till höstterminens aktiviteter. 

Ulrika Wetter, Ordförande


2018-05-08 Brev från ordföranden

Hej alla Dante-vänner!

Tack för denna termin och i synnerhet för vår afton med Michelina Gatti. Hon hälsar till er alla och tackar för ert intresse. Hon tyckte det var en väldigt trevlig kväll och det hoppas vi ni också tycker.

Nu går vi mot sommarlov och inför hösten ber jag er alla att tänka över vårt erbjudande om en kombinerad språk- och målerikurs i Toscana tillsammans med mig och Michelina Gatti nästa år.

Vi, styrelsen, kommer att föra in information på hemsidan när jag fått svar från Michelina om förutsättningarna; tider, boende, kostnader, m.m.

Jag vill påminna om att vi börjar vår hösttermin den 27 september som vanligt på Odd Fellow-lokalen, kl. 18.00.

Vårt språkcafé börjar igen på Culturen, i caféet måndagen den 3 september. Vi kör varannan vecka måndag (jämn v) och varannan vecka torsdag (ojämn vecka), kl. 17.00-18.00.

Glöm inte våra filmkvällar i oktober-november: Vi inleder biokvällarna den 3 oktober kl. 18.00. Inbjudan kommer längre fram och information om datum och biotitlar kommer att finnas på hemsidan inom kort, liksom övrig information.

Jag har också lovat Per Åsander att vidareförmedla information om hans förestående resa till Kampanien i september, se nedan:

 ”Ciao,

Om ni undrar på hur det går med vår resa till Kampanien i september 2018, så är anmälningarna till nu för få för att genomföra resan.

Därför hoppas jag att ni en sista gång kan påminna medlemmarna om resan.

Som sagt hade vi till att börja med 15 flygbiljetter från Köpenhamn och 10 från Stockholm - 4 är lediga från Stockholm och 9 från Köpenhamn.

Ni kan läsa om resan här: http://tematoscana.se/offers/bourbonernas-neapel-amalfikusten/

Vid frågor kontakta gärna Jens Petter Kvande, Pierino & Co AB på telefon 076 200 7302 eller via mail: jens@pierino.se 

 PIERINO  ”
----------

Jag och de andra i styrelsen önskar er en fin sommar! Hoppas vi ses i höst!

Bentornati dopo l´estate!

Ulrika Wetter, Ordförande

 

2017-12-20 Julbrev från ordföranden

Bästa Dante-vänner! 

Ännu ett år har passerat för mig som ordförande i Dante. Jag hoppas att ni medlemmar har uppskattat vårt program. Det har varit lite varierande med allt från föredrag till musikunderhållning, filmer och vinprovning. 2018 års program är inte helt klart, men satt för vårterminen. Vi i styrelsen har lyssnat på er medlemmars önskemål och kommit fram till att ni vill umgås under enklare former, så det inte heller blir så kostsamt varje mötestillfälle. Det är styrelsens mål att ni alla ska ha möjlighet att vara med och att era önskemål hörsammas. 
 

Vi börjar det nya året 2018 lite annorlunda än tidigare år, med att träffas lördagen, den 13 januari, på Trumslagarbacken, i en superfin lokal, med utsikt över hela Västerås. Ta då med er släkt, vänner och bekanta som har barn och barnbarn och var med och dansa ut julen och träffa La Befana. Jag lovar att det blir spännande såväl för barn som för vuxna att träffa henne. 

En annan nyhet är att vi anordnar språkcafé i Culturen, i samarbete med ABF under våren, varannan måndag och varannan torsdag, med början den 15 januari. Jag hoppas ni vill komma och förkovra er i det italienska språket. 

Vi kommer också att få lyssna på föredrag om Rom under våren, av Adam Perugia, från Örebro Dante-sällskap, som tidigare var bosatt i Västerås. Han är född och uppvuxen i Rom och det han inte vet om Rom är inget att veta. Han håller sitt föredrag på lättförståelig italienska och det ser i alla fall jag fram emot. 

 Vi återkommer under våren med information om höstens aktiviteter, men några fasta punkter som filmkvällar och vinprovning kommer att äga rum som vanligt. 

Jag vill tacka er medlemmar för ert engagemang i föreningen och för ert förtroende för mig som ordförande. För min egen del har det varit två roliga år som föreningens ordförande. Jag önskar er alla God Jul och hoppas att 2018 blir ett riktigt Gott Nytt År för vår förening! 

Ulrika Wetter, Ordförande
   

Cari soci! 

Ancora un anno é passato per me come presidente della nostra società. Spero che voi tutti abbiate trovato il programma divertente e socievole, di variazione da discorsi sulla storia italiana a musica, film e digustazione di vino. Il programma per l´anno 2018 non é ancora del tutto fissato, ma perlomeno per il primo semestre. Noi, il comitato, abbiamo ascoltato le richieste dei soci di incontrarci a modo più semplice e non tanto costoso. L´obiettivo é che tutti soci avranno la possibilità di partecipare a tutte le nostre attività. 
 

Incominciamo l´anno nuovo 2018 un pò diverso degli altri anni, con un incontro il sabato il 13 gennaio, a Trumslagarbacken, in un locale stupendo, con la vista di tutta Västerås. Portateci i vostri parenti ed amici con i loro bambini e nipoti, che salutiamo il Natale per questa volta, intorno all´albero di Natale. Incontreremo anche La Befana. Vi assicuro che sará un momento speciale sia per tutti i bambini che per gli adulti. 

Un´altra novità: l´anno prossimo iniziamo un corso di lingua italiana, che io vorrei chiamare “un caffé ed una parola”, in collaborazione con ABF, una volta alla settimana; una settimana il lunedì e l´altra settimana il giovedì, dal 15 gennaio, al Culturen. Spero che abbiate voglia di venire a conoscere meglio la lingua italiana. 
 

In primavera avremo anche la possibilità di ascoltare Adam Perugia, dalla società Dante di Örebro, prima abitante di Västerås, che ci farà un discorso su Roma. Lui é nato e cresciuto a Roma e quello che lui non sa su di Roma, non é importante sapere. Sono contenta che il discorso sarà presentato in italiano, ma semplice però, da seguire anche per chi non conosce bene l´italiano. 

Durante la primavera sapremo più preciso il programma dell´autunno, ma alcuni punti sono fissi, come al solito; i film e la degustazione. 
 

Vorrei ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione quest´anno e per la vostra fiducia in me come presidente. Per me sono stati due anni molto divertenti, nel ruolo di presidente della società. Vi auguro a tutti Buon Natale e spero che l´anno 2018 sia un Buon Anno Felice per la nostra società! 

Ulrika Wetter, Presidente

 

2017-05-04 Brev från ordföranden

Kära Dante-vänner!

Vintern går mot sitt slut och äntligen börjar vi känna av den varma vårsolen. Varmt tack för den här terminen, där ni medlemmar förgyllt vår tillvaro med er närvaro och vissa av er deltagit aktivt i våra aktiviteter. Det är alltid trevligt när medlemmarna själva är med och skapar evenemang, som t ex Lucia och Giovanni Di Filippo; Lucia med matlagning och Giovanni med konstutställning samt Per Svansbo med vackert flöjtspel.
Jag kan berätta att jag var i Italien veckan efter påsk, i Milano närmare bestämt. Det var barndop där, av den lilla flickan Marta, 2 månader, dotter till Caterina, den flicka jag var barnflicka åt 1981-82 i Pisa. Ni kanske minns att jag berättade om henne när jag höll föredrag om Pisa, vid vårt möte i mars.

Det var intressant att närvara i kyrkan och festen efteråt var som vanligt en enda lång sittning med en massa goda maträtter, tårta och confetti.

Jag hann under veckan också med en tur till Monza, där jag besökte ”Il Palazzo Reale” med sin underbara park. Det var en fantastisk upplevelse, även om vädret inte var det bästa, ganska kallt men ändå soligt. 

Jag återvänder till ”mitt andra hemland” Italien i juli månad, till Rom och Scauri samt en kortare vistelse i Pisa. Då hoppas jag på varmare vindar. 

 Jag hoppas att ni alla får en underbar sommar och att vi ses i september igen. Jag ser fram emot en spännande höst, med både föredrag på italienska av Dott. Angelo Vazzana i september, filmer i oktober och vinprovning i november med Per Åsander.

Kom gärna med programförslag inför 2018. Alla förslag emottages med tacksamhet. 

Ulrika Wetter 

Ordförande

  

Cari soci di Dante

L´inverno sta finendo e finalmente stiamo godendo il sole primaverile. Vi voglio ringraziare per questo semestre, dove voi soci con la vostra presenza ci avete fatto grande piacere ed alcuni di voi ci avete aiutati ad organizzare un paio delle nostre attivitá. Mi piace l´idea della vostra partecipenza nel sviluppare le attivitá della societá, come avete fatto per esempio: Lucia e Giovanni Di Filippo; Lucia cucinando, Giovanni con i suoi quadri e la serata musicale con Per Svansbo suonando il flauto.

La settimana dopo Pasqua sono stata in Italia, a Milano, dove sono stata invitata al battesimo della bambina Marta, 2 mesi, figlia di Caterina, di cui vi ho raccontato al nostro incontro a marzo, quando ho parlato di Pisa. Non so se vi ricordate che facevo ”ragazza au-pair” a Pisa nel 1981-82.

È Stato molto bellko ed interessante di partecipare alla messa in Chiesa e la festa dopo é stata, come al solito, un lungo pranzo con tanti piatti, torta e confetti.

Durante quella settimana ho anche avuto l´occasione di visitare Monza, dove si trova il Palazzo Reale con il suo enorme e bellissimo parco. É davvero stata un´esperienza bella, anche se non faceva troppo bel tempo. 

Ritorno “al mio secondo paese materno” a luglio, ma questa volta a Roma e a Scauri, e forse, faro anche un saltino a Pisa. In quel periodo, peró, ci sará di sicuro bel tempo.

Vi auguro tutti una bella estate e spero di rivedervi a settembre, quando inizia il nuovo semestre di attivitá, una conferenza in lingua italiana, di Dott. Angelo Vazzana a settembre, i film italiani ad ottobre e una degustazione di vini a novembre con Per Åsander.

Eventuali suggerimenti per le nostre attivitá per l´anno prossimo, 2018, vengono ricevuti con gratitudine. 

Ulrika Wetter
Presidente

 

2016-11-21 Brev från ordföranden

Bästa Dante-vänner!

Vårt verksamhetsår lider mot sitt slut och det är dags att se fram emot ett nytt. Jag hoppas ni tar tillfället i akt och kommer med på årets sista medlemsmöte, torsdagen den 24 november, kl. 18.00, på Odd Fellow-lokalen, då vår tidigare ordförande, Per Åsander, kommer till Västerås för att ha vinprovning med oss. Vi kommer då också att passa på att uppmärksamma de jordbävningsdrabbade i centrala Italien med ett lotteri, där ni har chans att vinna italienska läckerheter.

Pris för kvällen med vinprovning inklusive middag: 320:- .

Jag vill passa på att tacka er alla medlemmar för ett intressant och givande år som ordförande för Dante Alighieri-sällskapet. Jag hoppas ni har uppskattat årets programpunkter. Så här i efterhand kanske inte de italienska filmerna var så optimalt valda, vi får fördjupa oss mer i valet av filmer till nästa höst. Kom gärna med synpunkter både gällande programval och mat.

Ordförandeskapet har varit ett roligt uppdrag för mig. Styrelsen är i princip helt ny, så vi har inte lärt känna varandra så väl än, men vi har haft roligt ihop. Det har också tagit lite tid för mig att sätta mig in i allt nytt och att axla ordföranderollen och jag hoppas ni har överseende om allt inte blivit perfekt. Om ni medlemmar vill att jag fortsätter ett år till, så ställer jag gärna upp som ordförande igen för år 2017.

Programmet för år 2017 är nu planerat, med undantag för mötet i april, som inte är riktigt spikat ännu. Ni ser programförslaget här nedan:

Program för år 2017 Societá Dante Alighieri Västerås 

19 januari: Amatrice-kväll till förmån för de jordbävningsdrabbade i centrala Italien. Vi äter pasta all´Amatriciana. 

 

23 februari: Årsmöte

23 mars: Föredrag om länken mellan Dante Alighieri och Ravenna. Dantes liv och litteratur inom ”Le terre di Dante”. Föreläsning av italienaren, professor Giuseppe Chicchi.

 20 eller 27 april: Konsert av italienska kompositörer, med Per Svansbo och Sören Unge från Örebro; tvärflöjt och piano.

 7 september: Gästföreläsare Dottore Angelo Vazzana, från Reggio Calabria, Italien, föreläser om ”Naturliga fenomen och sagor runt Messinasundet”.

 oktober och november: Filmserie Elektra Bio samt ev. besök till Stockholms Opera för att se italiensk operaföreställning, alternativt ser vi en italiensk operaföreställning som visas på Elektra Bio i Västerås.  

23 november: Vinprovning med italienska viner av sommelier.

 

Migliori membri di Dante!

L´anno dell´associazione sta finendo ed è ora di prevedere l´anno nuovo. Spero che prendiate l´occasione di partecipare al nostro ultimo incontro, giovedì il 24 novembre, alle ore 18.00, presso Odd Fellow, quando il nostro ex presidente e sommelier, Per Åsander, viene a Västerås, a presentare e farci assaggiare dei vini buoni. Allora vorremo anche cogliere l'occasione per attirare l'attenzione sui terremoti recenti in Italia centrale, con una lotteria, dove si ha la possibilità di vincere delizie italiane.

 

Il prezzo per la serata incluso degustazione di vini e cena: 320:- 

Vorrei ringraziarvi tutti per un´anno interessante e piacevole come presidente della societá Dante Alighieri. Spero che abbiate apprezzato il nostro programma. Ripensandoci: magari i film italiani non sono stati selezionati in modo ottimale. Dobbiamo immergerci di più nella selezione dei film per il prossimo autunno. Vi prego di lasciare i vostri commenti sia per la scelta del programma  che per il cibo. 

 

La presidenza è stato un lavoro divertente per me. Il nostro consiglio fondamentalmente è nuovo e noi non ci conosciamo ancora abbastanza bene, ma ci siamo divertiti.  Mi ci è voluto un po' di tempo per mettere me stessa in ogni cosa nuova e sostenere il ruolo di presidente. Vi prego di avere pazienza se non avete trovato tutto in modo perfetto. Se voi membri volete, continueró volentieri come presidente nel 2017.

Il programma per il 2017 per ora previsto, con l'eccezione della riunione aprile, che non è ancora deciso. Si vede il progetto di programma di seguito:

 

2016-08-19 Brev från ordföranden

Hej på er alla!

Jag hoppas ni haft en skön sommar, trots att vädret inte varit optimalt. Nu drar det ihop sig, hösten närmar sig och vi i styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka till föreningen för en spännande hösttermin. Vi har ett par intressanta programpunkter att erbjuda, utöver våra sedvanliga fyra filmkvällar på Elektra, vilka jag rekommenderar er att inte missa. Vi har valt ut några filmer som jag hoppas ni ska tycka om. Som vanligt avslutar vi varje filmkväll med en gemensam reflektion över den aktuella filmen, naturligtvis med en god antipasto-tallrik och ett glas gott vin.

Vi inleder hösten med film på Elektra, "Den osynlige pojken",  onsdagen den 21 september. Veckan därpå, torsdagen den 29 september, på Odd Fellowlokalen, hålls ett föredrag om Pompeji, av Arja Karivieri, professor i antikens kultur- och samhällsliv, verksam vid Stockholms universitet.

Övriga filmdatum är onsdagarna den 5 oktober, den 2 november och den 16 november.

Torsdagen den 24 november, ser vi med stor glädje fram emot att träffa Per Åsander, italiensk sommelier och dessutom tidigare ordförande i vår lokalförening, som kommer hit ända från Skåne och har vinprovning med oss.

 Jag ser fram emot att snart se er alla igen!

Hjärtligt välkomna!

Ulrika Wetter, Ordförande

Salve a tutti!

Spero che abbiate passato un´estate bella e rilassante, anche se il tempo non è stato troppo bello. L´autunno è in arrivo e noi della direzione vi invitiamo ad un nuovo semestre con un programma interessante. Specialmente vi raccomando di non perdere le nostre serate di quattro film italiani, presso Elektra. Abbiamo scelto dei film che credo vi piacerà. Come al solito finiamo la serata presso ABF con un colloquio sul film attuale, naturalmente insieme ad un bel piatto di antipasti italiani ed un bicchiere di vino buono.

 Iniziamo l´autunno, mercoledì 21 settembre, col film "Il ragazzo invisibile". La settimana seguente, giovedì 29 settembre, a Odd Fellow, viene Arja Karivieri, professoressa di cultura e società antica, presso l´Università di Stoccolma, viene a fare un discorso su Pompeij.

Le altre date dei film sono 5 ottobre, 2 novembre e 16 novembre, sempre presso Elektra, Culturen.

Il 24 novembre abbiamo il grande piacere di dare il benvenuto a Per Åsander, sommelier Italiano ed un tempo anche presidente della nostra associazione locale. Viene a Odd Fellow, fin da Skåne a presentare ed offrirci a provare dei vini buoni italiani.

Non vedo l´ora di rivedervi!

A presto!

Benvenuti! 

Ulrika Wetter, Presidente


2016-02-26 Brev från ordföranden

Bästa Dante-medlemmar!

 Jag önskar presentera mig i egenskap av er nya ordförande:

Jag heter Ulrika Wetter, 53 år, är född, uppvuxen och bosatt  i Västerås, socionom och psykoterapeut till yrket. Jag är inte italienare, men har bott i Italien som ung, i Pisa och har studerat det italienska språket, såväl i Italien som vid Stockholms Universitet. Jag talar, läser och skriver italienska något så när flytande.

Jag är tacksam för det förtroende jag fått och ska försöka leva upp till era förväntningar, så mycket jag kan. Vi i den nya styrelsen ska göra vårt bästa för att skapa trevliga aktiviteter, i samma positiva anda som tidigare styrelse gjort

Min önskan är att Dante-sällskapet vidareutvecklar det arbete tidigare styrelse lagt ner på att bevara det italienska språket och den italienska kulturen och  att våra programkvällar fortsättningsvis ska domineras av det italienska språket, i syfte att kultivera det bättre. Genom att erbjuda er medlemmar att på ett lättsamt sätt vänja er vid att lyssna till detta vackra språk, är det min förhoppning att det ska öka ert intresse för att förstå och prata italienska. Jag anser att om man är lite bevandrad i det talade språket, kan man även ta till sig det känslomässiga språket på ett mer tillfredsställande sätt och få en vidare förståelse för Italien, både beträffande språk, kultur, geografi, samhälle och, sist men inte minst, mat och dryck.

Vi är många medlemmar i Dante-sällskapet, men vi kan bli fler. Jag uppmanar er alla att tala varmt för föreningen och försöka värva fler Italienintresserade medlemmar till oss. Jag hoppas att vi tillsammans ska få ett trivsamt och givande år!


Egregi soci! 

Vorrei presentarmi in quanto nuova presidente della Società  Dante Alighieri, Västerås

Mi chiamo Ulrika Wetter, 53 anni, nata, cresciuta e residente a Västerås, di professione assistente sociale e psicoterapeuta. Non sono italiana, ma ho vissuto in Italia da giovane, a Pisa ed ho studiato italiano sia in Italia che in Svezia, presso l´universitá di Stoccolma. Parlo, leggo e scrivo italiano in modo fluente.

Vi ringrazio della fiducia datami e cercherò di essere all´altezza delle vostre aspettative. Il nuovo direttivo farà del suo meglio per creare attività piacevoli con lo stesso spirito degli anni precedenti.

Vorrei che la nostra associazione svilupasse il lavoro che il direttivo precedente ha fatto per conservare la lingua e la cultura italiana. Quindi l´obiettivo del direttivo è incrementare la conoscenza della lingua italiana. A tal proposito i nostri incontri saranno nel segno della lingua italiana, offrendo a voi soci, la possibilità di abituarvi a questa bella lingua, con la speranza di aumentare il vostro interesse per capire e parlare l´italiano.

Secondo la mia opinione, capendo la lingua parlata, è più facile anche trovare comprensione del linguaggio emozionale in un modo più soddisfacente ed ottenere una comprensione più ampia dell´Italia: lingua, cultura, geografia, società e, per ultimo ma non meno importante, il mangiare ed il bere.  

La nostra associazione ha molti soci, ma possiamo ancora crescere. Vi ersorto a parlare con calore dell´associazione e tentare di propagandare la nostra attività tra i vostri amici e conoscenti. Spero di condividere con voi un anno piacevole e gratificante!

A presto!

Ulrika Wetter, Presidente